bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

BIP SZPZLO Warszawa-Targówek

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Regon: 145950090 NIP: 524-27-48-756

Adres (siedziba):
03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 34

Telefony:
22 518 26 40, fax 22 518 26 44
Sekretariat: 22 518 26 41

Adres strony internetowej: www.zoztargowek.waw.pl

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek utworzony został na mocy Uchwały Nr XXII/444/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 8.09.2011r i powstał w wyniku połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek.

Podstawowym kierunkiem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom z terenu Targówka, m. st. Warszawy oraz całego kraju w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, diagnostyki medycznej, opieki długoterminowej, transportu sanitarnego, promocji zdrowia, medycyny szkolnej, medycyny pracy.

AktualnościOpublikował: Iwona Puchalska
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Iwona Puchalska
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 95 425